התקשרו עכשיו

אבחון דידקטי וחשיבותו לצו הראשון / ענבל גינת שלם

חשיבותו של האבחון הדידקטי במיוני הצו הראשון קריטי והצבא מבקש שתשתמשו בו. המאמר יעסוק בחשיבותו של אבחון לתפקוד מרבי של תלמיד, אדם בעל לקות למידה מסוימת. אפרט מהו אבחון, מה השוני בין אבחון דידקטי לאבחון פסיכו-דידקטי, מה בודק האבחון וכיצד ניתן להשתמש בהתאמות הניתנות, כיצד הן מסייעות ועל סמך מה הן ניתנות.

אבחון הוא מקבץ מבחנים ומשימות בתחומי לימוד שונים, על פי דרישת האבחון, מבחנים הבודקים יכולות זיכרון שמיעתי וחזותי, קשב חזותי ויכולות אינטלקטואליות (באבחון הפסיכולוגי), ומנסות לרכז את מוקדי החוזק והחולשה של הנבדק על מנת ליצור תוכנית עבודה שתייעל את הלמידה, ותסייע להגיע להישגים מקסימליים על פי היכולות, למצוא דרכים וגשרים להתמודדות עם הקשיים.

השוני העיקרי בין אבחון דידקטי לפסיכו-דידקטי הוא בכך שהאבחון הפסיכולוגי מוסיף נתוני רמת משכל (I.Q ) ומאפשר מתן התאמות ברמה 3 (יפורט בהמשך) על פי נתוני הנבדק העולים מהאבחון ניתנת תוכנית עבודה הנותנת כלים מסוימים ללמידה מותאמת שתקדם את סיכויי ההצלחה של הנבדק.

בסוף האבחון ניתנות ההתאמות לדרכי הבחנות. כל התאמה צריכה להיות מגובה ומוצדקת בסיבה שנמצאה וכתובה בגוף האבחון לדוגמה: הארכת זמן של 25% במבחנים בכל המקצועות עקב קשיים בקשב ובריכוז, איטיות בקריאה ובכתיבה על רקע לקות למידה, קשיי התארגנות, קשיי עיבוד של נתונים שמיעתיים, אטיות בביצוע, אטיות בשליפת מידע.

מהי חשיבותו של אבחון:

לעיתים ניתן להבחין בשינוי בהתנהלות של הנבדק רק מעצם התהליך עצמו, ההגדרה יכולה להקל על התסכול שבחוויית חוסר ההצלחה הלימודית, האבחון בונה תוכנית עבודה המשפרת ומייעלת למידה ומובילה להישגים טובים יותר ומגבירה את תחושת המסוגלות המשפרת ביטחון עצמי, ומקרינה על כל תחומי החיים באופן מסוים.

התאמות לדרכי הבחנות שונות מאפשרות לנבדק לממש את יכולותיו ולהביא לידי ביטוי את כישוריו ולא את קשייו, הרווח בכך ברור לכולם. אבחונים הנשלחים ללשכת הגיוס מאפשרים בדיקה אמתית יותר של נתוני הנער/נערה ובעקבות כך גם שיבוץ מתאים יותר למהלך השירות.

כאשר הנבדק מקבל את הכלים המתאימים לו הישגיו עולים ולכן שימוש באבחון בלשכת הגיוס מאפשר מיון אמין יותר ומעלה את הסיכוי לניצול מרבי ביכולות התלמיד/ה ושיבוץ בשירות משמעותי התואם נתונים אישיים. צילום האבחון צריך להישלח ללשכת הגיוס לפחות עשרה ימים לפני הגעת תלמיד לצו הראשון.
רצוי שיהיה בתיק של התלמיד צילום נוסף, ליתר בטחון, על מנת שימסור אותו באימות הנתונים למאבחנת בלשכה.

לסיכום: אבחון מקצועי מאפשר מיצוי יכולותיו של אדם, כמו גם חיזוק האמון והביטחון העצמי, ובכך מאפשר לכל אחד להגיע להישגים התואמים את כישוריו ויכולותיו.